CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples anteriors i posteriors a 1913

  Imprimir
Nombre total d'exemples:

% al corpus% exemplesexemples
Fins a 191320,464%12,663%42968
Posteriors a 191379,535%87,337%296343


 
 Corpus: 20,464% 79,535%
 Exemples: 12,663% 87,337%
  Fins a 1913 Posteriors a 1913