CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per gènere (literari)

  Imprimir
Nombre total d'exemples:
Nombre parcial d'exemples (literari): 158893

% al corpus% exemplesexemples
A. Assaig5,814%5,393%18300
N. Narrativa26,460%32,612%110654
P. Poesia4,775%3,813%12938
T. Teatre7,067%5,011%17001


 
 Corpus: 5,814% 26,460% 4,775% 7,067%
 Exemples: 5,393% 32,612% 3,813% 5,011%
  A N P T