CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per gènere (literari)

  Imprimir
Nombre total d'exemples:
Nombre parcial d'exemples (literari): 158913

% al corpus% exemplesexemples
A. Assaig5,814%5,394%18306
N. Narrativa26,460%32,611%110663
P. Poesia4,775%3,814%12942
T. Teatre7,067%5,010%17002


 
 Corpus: 5,814% 26,460% 4,775% 7,067%
 Exemples: 5,394% 32,611% 3,814% 5,010%
  A N P T