CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per tipologia (no literari)

  Imprimir
Nombre total d'exemples:
Nombre parcial d'exemples (no literari): 180433

% al corpus% exemplesexemples
0. Correspondència0,254%0,173%586
1. Filosofia3,341%2,441%8284
2. Religió i teologia5,674%3,821%12968
3. Ciències socials10,658%8,663%29399
4. Premsa6,866%6,665%22619
5. Ciències pures i naturals4,248%5,307%18008
6. Ciències aplicades8,541%11,214%38053
7. Belles arts. Oci. Esports. Jocs5,361%5,244%17794
8. Llengua i literatura4,256%3,557%12069
9. Història i geografia. Biografia6,678%6,086%20653


 
 Corpus: 0,254% 3,341% 5,674% 10,658% 6,866% 4,248% 8,541% 5,361% 4,256% 6,678%
 Exemples: 0,173% 2,441% 3,821% 8,663% 6,665% 5,307% 11,214% 5,244% 3,557% 6,086%
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9