CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per tipologia (no literari)

  Imprimir
Nombre total d'exemples:
Nombre parcial d'exemples (no literari): 180423

% al corpus% exemplesexemples
0. Correspondència0,254%0,173%586
1. Filosofia3,341%2,441%8283
2. Religió i teologia5,674%3,822%12968
3. Ciències socials10,658%8,663%29397
4. Premsa6,866%6,665%22617
5. Ciències pures i naturals4,248%5,306%18006
6. Ciències aplicades8,541%11,214%38052
7. Belles arts. Oci. Esports. Jocs5,361%5,245%17797
8. Llengua i literatura4,256%3,556%12068
9. Història i geografia. Biografia6,678%6,085%20649


 
 Corpus: 0,254% 3,341% 5,674% 10,658% 6,866% 4,248% 8,541% 5,361% 4,256% 6,678%
 Exemples: 0,173% 2,441% 3,822% 8,663% 6,665% 5,306% 11,214% 5,245% 3,556% 6,085%
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9