CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per literari/no literari

  Imprimir
Nombre total d'exemples:

% al corpus% exemplesexemples
Literari44,118%46,828%158892
No literari55,881%53,172%180419


 
 Corpus: 44,118% 55,881%
 Exemples: 46,828% 53,172%
  Literari No literari