Total: 1 Imprimir Tancar

paper m.
3a. [Ncompt (de N1) (com a N2/de N2) (en N3/dins N3)] (N1[humà, fet, cosa]; N2[professional, actor]; N3[àmbit, moment, circumstància]) Funció [determinada]2 que desenvolupa [algú, un fet, una cosa]1 [en un àmbit, en un moment, en una circumstància]3.  ~ del llenguatge // ~ important, ~ decisiu, ~ preponderant, ~ fonamental, ~ històric, ~ clau // fer un ~, tenir un ~, jugar un ~, representar un ~, exercir un ~, acomplir un ~, canviar-se els papers, assumir un ~. [...] es tracta sempre del paper de l'adult com a alter ego en el procés comunicatiu. [Tomàs (1987) [T]: 79, p. 32]iAl seu torn, Francesc Pérez Moragon explicà el paper d'El temps dins l'àmbit dels Països Catalans, i insistí sobre els motius de la presentació en terres andorranes. [El Temps (1986): 41, niv. 1, p. 24]iAquest passatge és molt indicatiu del paper de l'entusiasme en la creació artística [...]. [Marí (1984): A, p. 69]iTrubetskoi —jove lingüista deixeble de Boudoin, que jugà un paper clau en la constitució de la fonologia com a primera disciplina lingüística— també sortí de Rússia. [Serrano (1979): 80, p. 62]i[...] en primer lloc, aconseguir que l'infant pugui esdevenir una persona al més autònoma i responsable possible, i facilitar-li allò que és essencial per poder desenvolupar un paper actiu dins la societat [...]. [L'educació (1986): 37, p. 5]iPer altra banda, tanmateix, també s'ha produït un increment del paper dels governs estatals com a canalitzadors de recursos cap als governs locals [...]. [Bricall (1984): 33, p. 32]iEn Rodasardà va adonar-se que havia d'assumir el seu paper de líder. [Calders (1984): N, p. 21]iAcomiadar-la fóra, al capdavall, una mostra de feblesa; relegar-la al paper de gos vigilant és molt més pràctic i manté les coses al seu lloc. [Gustà (1985): 85, p. 40]iAixò ha produït un canvi global en la societat, especialment del paper de l'Estat, que ha esdevingut un element essencial donant lloc al capitalisme monopolista [...]. [Bayà (1984) [T]: 61, p. 102]iPerò, com que aquestes bestioles no caminen gaire de pressa, les orenetes i els falziots, que no tenien cap paper designat, foren els encarregats d'anar a cercar totes les aranyes que trobessin [...]. [Sabater (1937): N, p. 78]i