S'està construint l'article...
cursar v.
Imprimir DIEC2CTILCBDLEXDCVBSinònimsCiTTermcat

   
F4357
NP491140
M9451
T33262672231
P61562233
1a. [N1 V (N2)] (N1[humà]; N2[matèria]) [Algú]1 assistir a sessions d'ensenyament sobre [una matèria]2.  ~ uns estudis, ~ una carrera. Tot just arribat a l'ús de raó, entrà al Seminari, on cursà humanitats i filosofia fins a l'any 1826. [Tusquets (1928): 14, p. 48]iNó ho digui: també n' hi ha algun de pobre que cursa ara, y podrá ocupar tal vegada una bona posició. [Un Centinella (1871): N, p. 83]i
 adj. Per l'especialitat d'Indústries tèxtils, mitjançant la revàlida, l'alumne pot obtenir els títols de Tècnic en teixits o Tècnic en filats, segons l'especialitat cursada. [Man. Cat.1 (1923): 62, p. 35]i
•1b. [N1 V N2] (N1[humà]; N2[curs]) [Algú]1 assistir a sessions de [un curs2d determinat]2.  ~ el batxillerat. [...] la retallada a COU pot ser un gran problema per a alumnes que comptaven poder-hi accedir després d'haver cursat el BUP en d'altres centres. [Regió 7 (1981): 41, niv. 1, p. 20]i
•1c. [N1 V N2] (N1[humà]; N2[curs]) Impartir2a. Es cursa un curs d'urbanisació a una Escola Superior i allà han de mester tot un any per fer a sebre que només hi ha tres sistemes d'urbanisar [...]. [Forteza (1921): 71, p. 23]i
2a. [N1 V N2 (a N3)] (N1[humà]; N2[text, paquet]; N3[humà, lloc]) Enviar1.  ~ una carta. L'Anselm només va necessitar tres viatges per certificar els paquets i cursar-los. [Calders (1984): N, p. 88]i
 adj. [...] no hi ha manera d'entendre'ns, a despit de les cartes cursades, amb els senyors Llopis Germans respecte l'enutjós afer [...]. [Jordana1 (1931): 35, p. 99]i
2b. [N1 V N2 (a N3)] (N1[humà]; N2[informació]; N3[humà]) [Algú]1 fer arribar [una informació]2 [a algú que està distant]3.  ~ un telegrama, ~ una ordre. Quant al yacht, han estat cursades ordres a les patrulles de llanxes ràpides de la costa. [Vallverdú (1960): N, p. 99]iAvui s'ha cursat un telegrama de la Cambra de Comerç exposant l'esforç que realitza la indústria espanyola per aconseguir la facilitat de la mà d'obra [...]. [La Veu (1924): 40, niv. 1, p. 70]i
 adj. Telegrama d'en Tomàs cursat a Amsterdam, dient: "Surto demà a les 11, via París. [...]". [Capmany (1970): N, p. 56]i
3. [N1 V N2] (N1[humà]; N2[afer, document]) Tramitar1.  ~ una sol·licitud. Però en aquest cas valia més no haver cursat la sol·licitud, perquè hi ha més feina per aturar els papers que no pas deixar-los que facin el seu curs. [Calders (1984): N, p. 45]i
 adj. La seva amarguesa, de caràcter obsessiu, vingué agreujada per un altre cop: la demanda de divorci cursada per la seva muller. [Elias (1964): 79, p. 213]i
•4. [N1 V] (N1[malaltia, símptoma]) [Una malaltia, un símptoma]1 desenvolupar-se. La dissecció acurada del sac hidronefròtic ens obliga a alliberar amb mirament la cara anterior del ronyó [...], sobretot quan el procés ha cursat amb successius brots infectius. [La hidronefrosi (1967) [T]: 61, p. 25]i
5. [N1 V] (N1[element]) [Un element]1 marcar una trajectòria amb el seu cos. El paper de seda cursa de dreta a esquerra i al quedar recobert amb el suro és enrotllat al final de la màquina sobre l'ànima d'entrega, que per aquest propòsit porta la màquina. [Pla (1976): 67, p. 141]i
•6. [N1 V] (N1[líquid, gas]) Fluir1a. Autoritzar la Secció tècnica de Carreteres, camins i ponts per a realitzar les obres que calguin en el camí de Sant Quirze a Vidrà, a fi d'evitar que les aigües [...] que cursen per la rasa de dita via, en filtrar-se pel terraplè invadeixin els carrers del poblat [...]. [Crònica (1923): 32, p. 20]i
•7. [N1 V] Navegar1b. [...] la línea de vapors espanyols que de Cádiz va á Filipinas tocant en Barcelona, representa molt, molt mes que los tres ó quatre barcos que al any cursavan per lo cap [...]. [Sanpere (1879): 94, p. 257]i
•8. [N1 V] (N1[període de temps]) [Un període de temps]1 transcórrer en el present. Llest el pressupost municipal ordinari corresponent a l'any que cursa i la reforma de les ordinacions anexes a ell, està tot a disposició del públic a la Secretaria de l'Ajuntament [...]. [Diari (1935): 40, niv. 1, p. 8]i
Derivació
•cursa f. (procés 6) El mar també va alentint la seva cursa [...]. [Benguerel (1974): N, p. 194]i (acc. 6). 
Compl.: Fer una cosa freqüentment [DGMG, DMCT, DLCL]; Freqüentar un lloc [DGMG, DMCT, DLCL].ENTRADES RELACIONADES:

cursa f.

•cursat adj.
Remissions