CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per gènere (literari)

  Imprimir
Nombre total d'exemples:
Nombre parcial d'exemples (literari): 158851

% al corpus% exemplesexemples
A. Assaig5,814%5,393%18297
N. Narrativa26,460%32,607%110622
P. Poesia4,775%3,814%12939
T. Teatre7,067%5,009%16993


 
 Corpus: 5,814% 26,460% 4,775% 7,067%
 Exemples: 5,393% 32,607% 3,814% 5,009%
  A N P T