S'està construint l'article...
fullet m. (fullets)
Imprimir DIEC2CTILCBDLEXDCVBSinònimsCiTTermcat

1. Vegeu full m.
2. [Ncompt (ADJ1)] (ADJ1[científic, literari]) Obra impresa [científica, literària]1, no periòdica, d'un nombre de pàgines no superior a una cinquantena, que constitueix una unitat bibliogràfica. Com premi al seu capteniment i fidelitat, cada any li encarregava d'escriure un fullet científic sobre problemes sexuals. [Bertrana (1948): N, p. 24]i[...] moltes d'aquestes oracions, propagades en opuscles i fullets, a tall de romanços, assolien una ràpida difusió. [Curet (1955): 21, p. 237]i
•3a. [Ncompt (de N1) (de N2)] (N1[informació, publicitat, propaganda]; N2[producte, establiment, lloc, activitat]) Imprès d'un o de pocs fulls2b, que pot adoptar formats i plegats diversos i que té una finalitat [informativa, publicitària, propagandística]1 [d'un producte, d'un establiment, d'un lloc, d'una activitat]2.  ~ informatiu. L'endemà, després d'haver llegit un fullet d'anunci d'una casa d'estilogràfiques que el correu li duia, es posà el barret i [...] es decidí a sortir a estirar les cames. [Trabal (1931): N, p. 128]i[...] he llegit uns fullets de propaganda que es tiraren pels carrers, en els quals l'extrema dreta l'acusava de comunista. [Capellà (1975): 32, p. 167]iViatges de noces. Tota mena d'excursions amb autocar, estances, billets d'avió i vaixell. Sol·liciteu fullets informatius detallats. [Tele-Estel (1970): 41, niv. 3, p. 2]iTothom que desitgi fullets de les properes festes i falles, poden passar per la nostra Oficina on els seran lliurats gratuitament. [Diari (1935): 40, niv. 1, p. 9]iEl prospecte, el follet, el petit catàleg i tota aquesta menudalla publicitària, ha de tenir un caràcter personal, personalíssim. [Bori (1925): 65, p. 19]i
•3b. [Ncompt de N1] (N1[producte, medicament, aparell]) Prospecte1b. Per a aprimar-vos Sabelin. Composició d'herbes medicinals. [...] Proveu-ne només una capsa o demaneu-ne el fullet a la Casa Segalà [...]. [La Dona (1934): 41, niv. 3, p. 7]i
•4. [Ncompt] Làmina6a. Reig o Monjola. [...] Podria confondre's amb l'Oriol foll o Reig vermell, però és distingeix d'aquest últim en que té els fullets o costelles grogues en lloc de blanques [...]. [J. C. V. (1929): 58, p. 6]i
Var.: fulletet.
Compl.: Serra petita [DMCT, DLCL].Remissions